Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązują postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Administratorem danych jest Zięba Barbara Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie Pana/Pani zgody w związku z zainteresowaniem i chęcią poznania warunków świadczenia i ewentualnym skorzystaniem z usług   oferowanych przez naszą firmę.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi klienta, sporządzenia indywidualnej wyceny i przedstawienia oferty oraz warunków zamówienia, realizacji zlecenia, zawarcia umowy, obsługi księgowej oraz dochodzenia należności w przypadku nieuregulowania należności za zamówione zlecenie w ustalonym terminie i wysokości.

Administrator danych informuje, że:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.

2) Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych może wynikać z obligatoryjnych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

3) Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

4) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.