Szczegółowa oferta


• tłumaczenie tekstów z zakresu administracji i dokumentów firmowych (umowy, zaświadczenia, statuty spółek, akty notarialne, decyzje);
• tłumaczenie dokumentów sądowych (wyroki, testamenty, pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności);
• tłumaczenie dokumentów finansowych (umowy kredytowe, wyciągi bankowe);
• tłumaczenie dokumentów samochodowych (prawa jazdy, umowy sprzedaży itp.);
• tłumaczenie dokumentów metrykalnych (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu) i szkolnych (świadectwa szkoleń, indeksy, dokumenty kwalifikacyjne);
• tłumaczenie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o „zieloną kartę”;
• tłumaczenia techniczne (instrukcje, procedury, karty charakterystyki, katalogi, normy);
• tłumaczenia specjalistyczne z zakresu medycyny, sztuki, historii i itp.;
• tłumaczenie tekstów do druku, stron internetowych, katalogów, ulotek, folderów, broszur.

 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego z doświadczeniem


Już od 1989 roku oferuję swoim Klientom profesjonalne tłumaczenia z języka angielskiego oraz tłumaczenia na język angielski.

Posiadam odpowiednie wykształcenie (magister filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) oraz uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Jestem zarejestrowana na ogólnopolskiej liście tłumaczy przysięgłych pod numerem TP538/07.

Moje doświadczenie oparte jest na pracy w międzynarodowych korporacjach amerykańskich (Gerber), holenderskich (Grupa Żywiec), francuskich (Valeo) i innych. Zajmuję się również obsługą polskich emigrantów na terenie Wielkiej Brytanii i Australii w zakresie tłumaczenia dokumentów emigracyjnych (dotyczących m.in. edukacji dzieci, podejmowanej pracy).

Współpracuję z osobami prywatnymi oraz firmami, a zakres mojej działalności obejmuje tłumaczenie tekstów do druku, katalogów, reklam, a także dokumentów sądowych, firmowych itp. Jako doświadczony tłumacz języka angielskiego zapewniam szybką i rzetelną realizację wszystkich zleceń!

Tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione dokumentów i tekstów ze wszystkich dziedzin. Realizuję zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne, a z moich usług korzystają Klienci z całego kraju.

Cennik


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.), na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

• Stawki za tłumaczenia uwierzytelnione, w których strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków wynoszą 23 zł angielskiego na polski i 30,07 zł z polskiego na angielski.

• Stawki za tłumaczenia zwykłe, w których strona obliczeniowa wynosi 1500 znaków wynoszą 35 zł.

• W przypadku tłumaczenia ekspresowego cena ulega podwyższeniu o 50%.

• Termin wykonania tłumaczenia do negocjacji.

• Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Stali Klienci mogą liczyć na atrakcyjne rabaty!